مهدی (عج) وارث سنت پیامبران

0
211
photo_2015-07-16_00-39-16.jpg

ابی بصیر میگوید:

از امام باقر (ع) شنیدم که میفرمودند:در وجود صاحب این امر چهار سنت از سنتهای انبیا وجود دارد:سنتی از موسی(ع)،سنتی از عیسی(ع)،سنتی از یوسف (ع) و سنتی از محمد(ص)؛و اما سنت موسی (ع) اینکه او ترسیده و منتظر است و سنت یوسف (ع) اینکه غایب و پنهان شده است،و اما سنت عیسی(ع) اینکه گفته میشود که او مرده است در حالی که زنده است و سنتی از محمد (ص) که همان قیام به وسیله شمشیر است.

 

غیبت طوسی،فصل هفتم،ح408

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید