دوباره روز جمعه قلب بی تاب

0
136

دوباره روز جمعه قلب بی تاب
دوباره روز جمعه چشم پرآب

دوباره چشم در راه سپیده
به لحظه لحظه ی بیداری و خواب

دوباره آینه لب بسته خاموش
به امید فقط یک لحظه ی ناب

دوباره روز رجعت، بوی امید
دوباره یاد یوسف، جمع اصحاب

دوباره بحر ِغم، مواج و جوشان
دوباره دل غریق ژرف گرداب

دوباره اضطرار و دل پریشی
دوباره اشک ِچشم و عکس مهتاب

دوباره رنج ِغربت، چشم ِعاشق
و خیره خیره بر نام تو در قاب

دوباره شنبه و امید جمعه
دوباره روز جمعه قلب بی تاب
محمد علی جعفریان (عاشق)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید