بيا جانا جهان در انتظار است

0
193
بيا جانا جهان در انتظار است
تو را از جان و از دل خواستار است
ابا صالح بيا اي حجت حق
که گردون با وجودت پايدار است
بيا معني بده بر ملک هستي
که دوران بي تو بس بي اعتبار است
بيا که دوره آخرزمان شد
صفا بي تو ز دنيا بر کنار است
بيا افزون شده بس معرفتها
که خيل جبهه حق بي شمار است
بيا انسان شده محتاج لطفت
بشر از هجر رويت داغدار است
جهان پر از تمناي وصالت
زمان بي وفايي در گذار است
شده در هر طرف چون جبهه جنگ
که ميدان نبرد و کارزار است
جهان پر فتنه و ظلم و ستم شد
جنايت جور و ظلمت آشکار است
عدالت گوهري ناياب گشته
که نعمتها همه در انحصار است
بيار آن وعده صدق الهي
که قول صادق پروردگار است
بيار آن دولت ناب کريمه
که همچون فصل خوب نوبهار است

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید