ياران قيامت ميرسد آن سرو قامت ميرسد

0
140
ياران قيامت ميرسد آن سرو قامت ميرسد
صد مژده بادا بر جهان درّ امامت ميرسد

مي آيد آن آرام جان فصل بهار مردمان
از آن قدوم مهربان صدها علامت ميرسد

آيد امام خوب ما آن دلبر مطلوب ما
در درگه محبوب ما وقت اقامت ميرسد

مي آيد آن منجي دين محيي ايمان در زمين
کامل بگرداند يقين بر دل سلامت ميرسد

مي آيد آن مهر نهان روشن بسازد آسمان
خورشيد حق گردد عيان بر شب ندامت ميرسد

فيض و سعادت آورد صلح و عدالت گسترد
دور حقارت بگذرد فضل و کرامت ميرسد

آن منتقم بر داوري با ذوالفقار حيدري
بر خصم نسل حيدري وقت غرامت ميرسد

اي دل رسد اقبال تو آن کعبه آمال تو
بايد که استقبال تو وقت ملامت ميرسد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید