کاش انتظار ما هم روزي رسد به پايان

0
کاش انتظار ما هم روزي رسد به پايان
اين ديدگان ما هم بيند جمال جانان

کاش اين جهان منور گردد به نور دلبر
غيبت رسد به آخر حضرت شود نمايان

کاش آيد آن بهارم پايان انتظارم
بينم جمال يارم آن طلعت درخشان

کاش آيد او ز غيبت آن چشمه سار رحمت
طاووس اهل جنت گردد عيان به دوران

کاش عاقبت رسد دوست ديدار او چه نيکوست
در شوق ديدن اوست تاب و تب فراوان

کاش اين دل شکسته اين قلب زار و خسته
بينم ز غصه رسته فارغ شده ز هجران

کاش عاقبت زماني آيد به مهرباني
اين ديدگان جهاني بيند از او به سامان

کاش آيد آن ظهورش آن نعمت حضورش
آن روشناي نورش تابد به ملک امکان

 19 total views

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید