نشانه های ظهور مهدی(ع)

امام صادق(ع):خروج سفیانی،خراسانی و یمانی،هر سه در یک سال،یک ماه و یک روز است.در ان میان،هیچ پرچمی استوارتر از پرچم یمانی نیست؛زیرا او بحق...

موعد فرج

امام حسن مجتبی(ع):این امرکه فرارسیدن موعد ان را انتظار می کشید،واقع نمی شود مگر پس از انکه برخی از شما،از برخی دیگر بیزاری جوید؛و...
photo_2015-07-16_00-33-54.jpg

خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی در ماه رمضان

بدر بن خلیل اسدی گوید : در نزد ابی جعفر محمّد بن علیّ (امام باقر) علیهما السّلام بودم فرمود دو نشانی پیش از قیام قائم...

سخنان مردم در هنگام ظهور حضرت بقیه الله(عج)

خبر داد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلیّ او گفت: حدیث کرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندي بسال 273 او گفت:...
photo_2015-07-16_00-33-49.jpg

سالهای فریبکاری!!!

اصبغ بن نباته میگوید : شنیدم علیّ علیه السّلام میفرمود: پیشاپیش قائم سالهائی فریبائی خواهد بود که راستگو در آن دروغگو و دروغگو در آن...
photo_2015-07-16_00-38-25.jpg

قحطی قبل از ظهور

ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که : آن حضرت فرمودند: در پیشاپیش ظهور قائمعلیه السلام آنچنان قحطی به وجود میآید که خرماي...

محل ظهور و کیفیت ظهور امام زمان(عج)

مفضل بن عمر از اصحاب حضرت صادق عليه السّلام، از محل و كيفيت ظهور حضرت ولى عصر ارواحنا له الفداء و نشانه هاى آن...
photo_2015-07-16_00-33-57.jpg

نشانه های حتمی قبل از خروج

زیاد قندی بواسطه تعدادی از یاران خود میگوید از: ابی عبد اللَّه (امام صادق) علیه السّلام که آن حضرت فرمود: راوي گوید:بآن حضرت عرض کردیم:...

سوال مفضل بن عمر در مورد ایه ی 8 سوره مدثر”فاذا نقر فی الناقور”از...

عبدالله بن قاسم از مضل بن عمر و او نیز از امام صادق(ع) نقل میکند: از آن حضرت پرسش شد از معناي آیه شریفه فَإِذا...
photo_2015-07-16_00-34-40.jpg

ایا بدائی در امور حتمی پدید می اید ؟

ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری گوید : در محضر ابی جعفر محمّد بن علیّ الرّضا (امام جواد) علیه السّلام بودیم که سخن از سفیانی بمیان...