عدالت در قیام مهدی(ع)

امام باقر(ع):هنگامی که قائم اهل بیت(ع) قیام کند،اموال را به تساوی تقسیم میکند و عدالت را در میان مردم برقرار میسازد.   بحارالانوار،ج52،ص351

حکمت در زمان حضرت حجت(ع)

امام باقر(ع):حکمت در زمان حضرت مهدی(ع)،به گونه ای ارزانی میگردد که حتی زن در کانون خانه ی خود،بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرش...

زمین و اسمان در زمان حکومت حضرت حجت(ع)

امام حسن مجتبی(ع):در زمان حضرت حجت(ع) درندگان با یکدیگر سازش میکنند؛زمین،گیاهانش را خارج می سازد؛اسمان برکاتش را فرو میفرستد؛و گنجهای نهفته در دل زمین،بر...