photo_2015-07-16_00-55-35.jpg

چه زمانی امر خداوند (ظهور حضرت قائم) واقع خواهد گردید؟

امیرمؤمنان (ع) وضع مؤمنین را در عصر غیبت چنین تشریح می فرماید:   امر خدا واقع نمی شود مگر بعد از آنکه شما مؤمنان در میان...