photo_2015-07-16_00-55-56.jpg

بهشت هشت در دارد که یکی از انها برای اهل قم است!!!

امام صادق(ع) فرمودند:   در محضر امیرمؤمنان (ع) از اهل قم سخن به میان آمد، آن حضرت بر آنها رحمت فرستاد و فرمود: خدا از آنها خشنود...
photo_2015-07-16_00-54-59.jpg

علت “قم” نامیده شدن شهر قم از زبان مبارک امام صادق(ع)

امام صادق(ع) در باره شهر قم میفرمایند:   قم بدان جهت "قم" نامیده شده که اهل آن در محضر قائم آل محمد (عج) گرد می آیند و با...
photo_2015-07-16_00-56-54.jpg

بندگان مومن خدا در قم!!!

امام علی(ع) مبفرمایند:   بندگان مؤمن خدا در شهر قم اجتماع می کنند و انتظار شفاعت پیامبر اکرم(ص) را در روز قیامت و روز حساب می...
photo_2015-07-16_00-57-17.jpg

فرمایشات پیامبر اعظم(ص) درباره شیعیان اخر الزمان

پیامبر اکرم (ص) یکبار دیگر به هنگام تأویل در وضع شیعیان آخرالزمان دستها را به سوي آسمان برافراشت و گفت:   خداوندا! برادرانم را به من...
photo_2015-07-16_00-55-24.jpg

وضعییت مومنان در دوران غیبت و اخر الزمان

پیامبر اکرم(ص) در روایتی وضعییت مسلمانان را در زمان غیبت این گونه بیان میکنند:   در آن ایام قلب مؤمن در درون خود آب می شود،...

وعده و سخن پیامبر اعظم(ص) از منتظران واقعی

رسول اکرم (ص) در حق منتظران واقعی می فرماید:   بعد از شما قومی خواهد آمد که پاداش هر یک از آنها برابر پاداش پنجاه نفر...
628_27.jpg

سفارش اکید اسلام به ولایت

امام صادق(ع) میفرمایند:   اسلام روي 5 پایه استوار شده است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. و هرگز به چیزي امر نشده،آنچنانکه به ولایت امر...
2.jpg

بهترین مردم از نظر یقین در روزگار اخرالزمان

پیامبر اعظم(ص) میفرمایند:   والاترین مردم از نظر یقین، قومی هستند در آخرالزمان، که پیامبر (ص) را درك نکرده اند و حجت خدا از آنها مخفی...
05emamzaman.jpg

ایمان مشخص کننده ی عیار منتظران است

پیامبر اعظم(ص) میفرمایند:   مهدي از اولاد منست، خداوند به وسیله او مشرقها و مغربهاي زمین را فتح می کند. مهدي همانست که از دوستان خود...
photo_2015-07-16_00-53-20.jpg

دوران غیبت روزگار سرگردانی!!!

امام محمد باقر(ع) میفرمایند:   براي مردم روزگاري فرا می رسد که همگان دچار تب و لرز می گردند، علم و دانش در آن ایام درهم...