اوضاع و احوال اخر الزمان از زبان پیامبر اعظم(ص)_وضعیت بلاد عجم و عراق!

رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله از سوى خداوند متعال اين حديث را بيان فرموده است: خداوند فرموده است : وقتى كه بندگان...