ادعای فربه اما متناقض مجتهد شبستری درباره تجربه دینی

  «محمد مجتهد شبستری» از جمله مدعیان روشنفکران دینی است که خود را جزء ناقدان ناصح معرفی می‌کند و به پیروی از برخی...
hazrat-mohammad-1.jpg

پیامبری که معجزه نداشت!

فندر، کشیش معروف آلمانی می‌گوید: از شرایط نبوت، ظهور معجزه است که محمد دارای آن نبوده است. زیرا در قرآن به صراحت آمده است:      عده‌ای از...