emam-mahdi-11.jpg

اگر ظهور ناگهانی است پس علائم حتمی چه می شود؟

وقتی چیزی بداءپذیر باشد، نمی‌توان گفت که لزوماً واقع نمی‌شود. چه بسا در برخی از علائم بداء صورت نگیرد؛ ولی ظهور حضرت ناگهانی باشد.   "ثاقب"...