«قابَ قَوسینِ اَوْ اَدنی» یعنی چه؟

آیا می‌توان گفت خداوند هم مکان خاصی دارد که انسان به او نزدیک و یا از او دور شود؟! یادداشت پیش رو به قلم احمدرضا دردشتی...