هشدارهای عبرت آموز حضرت فاطمه (س)

بانوی تازه‌مسلمان دانمارکی از دلدادگی‌اش به ریحانة النبی(ع) می‌گوید. «لنه مته سین» بیش از 18سال است میهمان که نه! فرزند اسلام شده است. او...