مادردلم گرفته، بگو راه چاره چیست؟ /// مفهوم سرخ بودن ابر بهاره چیست؟

وحید قاسمی:   مادردلم گرفته، بگو راه چاره چیست؟ مفهوم سرخ بودن ابر بهاره چیست؟   کابوس هر شبِ حسنت می کشد مرا! این ماجرای گم شدن گوشواره چیست؟   لعنت به...