تو آمدی و در رحمت خدا وا بود و غرق نور، زمین، بلکه آسمان‌ها...

عباس شاهزیدی: تو آمدی و در رحمت خدا وا بود و غرق نور، زمین، بلکه آسمان‌ها بود بهار بود و ربیعش از آن جهت خواندند که این سلاله‌ای...

و انسان هرچه ایمان داشت پای آب و نان گم شد

علیرضا قزوه: و انسان هرچه ایمان داشت پای آب و نان گم شد زمین با پنج نوبت سجده در هفت آسمان گم شد... از آن روزی كه...