شعر/ دهه فجر همان اجر خداست

هادي اصفهاني مقدم او عزيزي در ميان چاه بود / همچو يوسف همرهش صد آه بود / چون محمد(ص) هرچه گفت از يار بود...

نماز راهی برای رسیدن به قرب الهی

رها هوشمند نژاد شعری با نام «معبد مشرق» را به امام رضا(ع) تقدیم کرد. مرضیه(رها) هوشمند از شاعران جوان کشومان شعر سپیدی با نام «معبد...