نظریه ابن طاووس درباره شهادت امام حسین(علیه السلام)

در میان نظریه های مربوط به هدف امام حسین(علیه السلام) از حرکت عظیم خود، نظریه سید بن طاووس در کتاب لهوف، شهرت زیادی یافته...