آیا امام حسین(ع) و یارانشان از زخم های جنگ درد کشیدند؟

جابر از امام باقر(ع) نقل كرده است كه فرمودند: «امام حسین(ع) پیش از شهادت، به اصحاب خود فرمود: «رسول خدا(ص) به من فرمود: «فرزند!...