امام حسين علیه السلام و علل همراه بردن خانواده به كربلا (1)

يكى از سوال هايى كه معمولا ذهن هر شيعه بلكه هر مسلمان يا هر انسان آگاه از حادثه كربلا را به خود مشغول...