emam-reza.jpg

دلایل پذیرش ولایتعهدی توسط امام رضا (ع) / موضع ‏گیری های امام در برابر...

امام علیه السلام از كوچكترین فرصتى كه به دست مى‏ آورد سود جسته این معنا را به دیگران یادآورى مى‏ كرد كه مأمون در...