دستوركار بيلدربرگ حاكميت غرب بر جهان است

دبير هفته نامه "آمريكن فري پرس " ضمن تشريح جزئيات دستوركار جهاني بيلدربرگ اعلام كرد كشورهاي غربي در پوشش نهادهاي بين المللي به...

افق سياه بيلدربرگ

برای آگاهی از دستور کار سال جاری بیلدربرگ، بهترین مرجع «جیم تاکر» خبرنگار جسور نشریه آمریکن فری پرس است که از سال 1975در...

بيلدربرگ؛ دولت نامرئی جهان

بررسي موشكافانه روند مناسبات بين المللي، پرده از ماهيت «به ظاهر متفاوت » دولت هاي غربي برداشته و همه آنها را در يك «مسير...