منجی آخرالزمان «هالیوود» کیست/چرا آینده‌پژوهی مورد توجه غرب است

در فیلم‌های آخر الزمانی هالیوود، آینده جهان وحشتناک تلقی شده و تنها راه نجات، اتحاد با ابر‌قدرت غرب معرفی شده است و در ‌‌نهایت...