با مسجد الاقصي بيشتر آشنا شويم

حرم الشريف در قله ي كوه موريا واقع شده است و با هدف حفاظت از صخره ي مقدس، درست بر روي قله كه سنگ...