برزیل آفریقا؛ قربانی سودای صهیونیزم

اسرائیل در کنار فعالیت‌های عمرانی در اوگاندا، وارد فاز نظامی شد و از آنجا که ارتش اوگاندا از نظر آموزش در سطح بسیار پایینی...