freemasonry20-20dajjal20of20apocalypse2024.jpg

فراماسونری: دجال آخرالزمان- بخش دوم

 فراماسونری در طول تاریخ با تمام وجود، از همه ی قدرت و  امکانات  موجود  برای رسیدن به مقاصد شوم خود بهره...
freemasonry20-20dajjal20of20apocalypse2028029.jpg

فراماسونری: دجال آخرالزمان- بخش اول

 کلمه ی  ماسون (mason)   یعنی  بنّا،  فراماسون (Freemason)  یعنی  بنّای  آزاد. ماسونری  یک تشکیلات منظم جهانی است که بر  ارکان  دولت های  جهان  و ...