تفاوت «فناء فی الله» در دین مبین اسلام و عرفان یهودی اکنکار

رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن گفت: «اکنکار» یک عرفان نوظهوری است که اصلش برای آمریکاست. اکنکار برخلاف بقیه عرفان‌های نوظهور صرفاً یک دستورالعمل...