محوریت دکترین منجی گرایی در انگیزش صهیونیسم مسیحی – بخش 1

باور به الهی بودن روح یهود و شیطانی و حیوان بودن روح غیر یهود، دستیابی یهودیان به قدرت مطلقه، برتر بودن یهودی...

بررسی تطبیقی منجی در اسلام و مسیحیت

با نگاهی تطبیقی به اندیشه این دو دین در زمینه موعود گرایی، به تفاوت هایی مختلفی در این زمینه دست می یابیم. بی تردید...

باور مسیحیان نسبت به رجعت چیست/ هدف رجعت مسیح(ع) از دیدگاه پیروانش

اندیشه رجعت باوری در مسیحیت، از جایگاه خاص و والایی برخوردار است، ریشه این عقیده را باید میان باورهای یهودیان درباره منجی موعود جست...

پیشینه موعود گرایی در ایران

رسالت سوشیانس تازه و خرّم نمودن جهان، و پاک کردن آن از وجود شیاطین و اهریمنان است. سه‌گانگی موعود های دین زردشت...

ظهور عیسی(ع)، اصلاحی برای اسرائیل

وقتی جلای بابلی ختم شد، عدّه ای در اورشلیم تشکیلات خود را از نو بنا کرده و معابد خود را دوباره ساختند چون اصلاح...

مهدویت از دیدگاه دین‏شناسان و اسلام‏شنان غربى – بخش 2

بسیارى از علما معتقدند عیسى به خاطر بار سیاسى اصطلاح مسیحا تعمداً از به کارگیرى آن خوددارى کرد (به ویژه اینکه از...

عالمان یهودی در کتاب تلمود دربارۀ هویت و خصوصیات ماشیح چه می‌‌گویند؟

در کتاب عهد، اصطلاح ماشیح به معنای شخصی که در آینده برای نجات اسرائیل خواهد آمد نیست، بلکه منظور از آن هرکسی است...

موعود در ادیان دیگر

مسیح به اعتقاد مسیحیان نیز آخرین نجات بخش است و در مورد آفرینش او به چنین اندیشه ای برخورد می کنیم.آن جا که عیسی...

آیا هندوها به منجی معتقدند؟

پادشاهی و دولت دنیا به فرزند سیّد خلایق دو جهان(کشن) بزرگوار تمام شود. وی کسی باشد که بر کوه ‌های مشرق و مغرب...

نظریه مصلح جهانی در ادیان پیشین

برنارد شاو، فیلسوف انگلیسی در کتاب انسان و سوپرمن به این عقیده اشاره کرده است، عباس محمود عقاد در شرح آن می گوید:...