مهدویت از دیدگاه دین‏شناسان و اسلام‏شنان غربى – بخش 3

شخصیت مهدى در تاریخ. ویژگیهاى اصلى اسطوره مهدى از زمان نخستین ظهور آن تغییر محسوسى نکرده است. مهدى در زمان هرج و مرج...

مهدویت از دیدگاه دین‏شناسان و اسلام‏شنان غربى – بخش 2

بسیارى از علما معتقدند عیسى به خاطر بار سیاسى اصطلاح مسیحا تعمداً از به کارگیرى آن خوددارى کرد (به ویژه اینکه از...

مهدویت از دیدگاه دین‏شناسان و اسلام‏شنان غربى – بخش 1

واژه مسیحا باورى از کلمه مسیح گرفته شده که ترجمه‏ى واژه‏ى عبرى mashiah ("تدهین شده") است و در اصل به پادشاهى دلالت مى‏کرد...

آخرين نبرد در آخرالزمان

اگر به آنچه گذشت تماميت طلبى غرب، نظريه جهانى سازى، انديشه «پايان تاريخ فوكوياما» و «جنگ تمدن ها» را بيافزاييم، خواهيم ديد كه...

مسیح در آیین یهود

اندیشة مسیحا در کتاب تلمود دارای پیچیدگی است؛ زیرا اختلاف نظر ربانیّون دربارة مفهوم مسیحایی و عقاید پیرامون آن، به گونه‌ای است...

محوریت دکترین منجی گرایی در انگیزش صهیونیسم مسیحی – بخش 2

به باور مسیحیان انجیلی که پیگیر اخبار آخرالزمان هستند، از نظر انجیل، 21 نشانه حتمی برای آخرالزمان وجود دارد که یکی از...

محوریت دکترین منجی گرایی در انگیزش صهیونیسم مسیحی – بخش 1

باور به الهی بودن روح یهود و شیطانی و حیوان بودن روح غیر یهود، دستیابی یهودیان به قدرت مطلقه، برتر بودن یهودی...

همواره منتظر ظهور ماشیح باش

تمامی ادیان الهی در پاره‌ای از مسائل با یکدیگر اشتراک دارند که ازجمله آن اشتراکات اعتقاد به وجود مصلح آخرالزمان است. در این...

عالمان یهودی در کتاب تلمود دربارۀ هویت و خصوصیات ماشیح چه می‌‌گویند؟

در کتاب عهد، اصطلاح ماشیح به معنای شخصی که در آینده برای نجات اسرائیل خواهد آمد نیست، بلکه منظور از آن هرکسی است...

آیا هندوها به منجی معتقدند؟

پادشاهی و دولت دنیا به فرزند سیّد خلایق دو جهان(کشن) بزرگوار تمام شود. وی کسی باشد که بر کوه ‌های مشرق و مغرب...