یادداشت/ مبانی فکری و کارنامه وهابيت

کلیه مناطق مسلمان نشین حجاز و عراق و شام، آماج حملات وهابیان قرار داشت و تاریخ در این مورد از هجومهای وحشیانه‌ای گزارش می‌دهد. عقیق:در...