شب نیمه شعبان بعد از شب قدر مهم‌ترین شب سال برای احیا و عبادت/باید...

دعای جمعی و مضطرانه ، همان طور که امام صادق علیه السلام فرمود شرط برطرف شدن موانع ظهور و پایان یافتن غیبت حضرت است...