مرگ سرخ و مرگ سفید یکی دیگر از نشانه های ظهور

نوشته شده توسط milad. Posted in حوادث پيش از ظهور

علی بن محمّد اوديّ، از پدرش، از جدش نقل میکند که او گفته است: 

امیرمؤمنان علیه السلام فرمودند: اندکی پیش از ظهور قائم علیه السلام مرگ سرخ و مرگ سفید اتفاق میافتد و ملخ در وقت خودش [یعنی زمان نزدیک به برداشت زراعت] و در غیر وقت خودش آن هم ملخ سرخ و همرنگ خون میآید. و امّا مرگ قرمز همان کشته شدن با شمشیر و مرگ سفید همان طاعون است.

 

 

غیبت طوسی،فصل هفتم،ح430

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید