نشانه های ظهور به نقل از امام محمد باقر(ع)6

نوشته شده توسط milad. Posted in حوادث پيش از ظهور

يعقوب سراج از جابر روايت مى كند كه آن حضرت فرمودند:

 

اى جابر! قائم ظاهر نمى شود مگر اينكه فتنه اى (مردم را) در شام فرا گيرد. مردم راه فرار از اين فتنه را پيدا نمى كنند. بين كوفه و حيره كشتارى مى شود كه هر دو طرف از نظر دادن كشته مساوى هستند ( يا از لحاظ كميت يا كيفيت) و منادى از آسمان ندا مى دهد.

 

غیبت نعمانی؛ص279