گوشت ستمکاران مائده ی خداوندی برای پرندگان

نوشته شده توسط milad. Posted in حوادث پيش از ظهور

حذیفه بن منصور میگوید :

ابی عبد اللَّه (امام صادق) علیه السّلام فرمود: خداي را سفرهاي است (و در غیر این روایت: بجاي (مائده) کلمه (مأدبه) است که بمعناي طعام است) در بلدي کنار فرات موسوم بقرقیسیا که کسی از آسمان سر بر آرد و ندا دهد اي پرندگان هوا و اي درندگان  زمین بیائید و شکم خود را از گوشتهاي ستمکاران پر کنید.

 

غیبت نعمانی،باب14،ح63