فتنه ای در شام فراگیر میشود

نوشته شده توسط milad. Posted in حوادث پيش از ظهور

جابر از امام باقر ()نقل میکند :

که آن حضرت فرمود: اي جابر، قائم ظهور نمیکند [مردم را] در شام فتنهاي فرا گیرد که بدنبال راه گریز باشند و نیابند و کشتاري در میان کوفه و حیره اتّفاق افتد که از هر دو طرف بیک میزان کشته شود و آواز دهندهاي از آسمان
آواز دهد.

 

غیبت نعمانی،باب 14،ح65


 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید