نحوه بهره مندی شیعیان از امام در زمان غیبت

نوشته شده توسط milad. Posted in منتظران و وظايف منتظران

جابربن عبدالله انصاري از رسول اکرم (ص) پرسید:
آیا شیعیان در عصر غیبت از قائم (عج) بهره می برند؟ فرمود: