اجر انتظار از زبان معصوم(ع)

نوشته شده توسط milad. Posted in منتظران و وظايف منتظران

امام صادق(ع):اگر کسی از شما بمیرد در حالی که منتظر حکومت امام زمان(ع) باشد،همانند کسی است که با امام قائم(ع) در خیمه اش بوده باشد؛...سپس فرمود:نه به خدا قسم،مانند کسی است که در کنار رسول خدا(ص)به شهادت برسد. المحاسن،ج1،ص174