کلباسی:‌ مسیحیت تبشیری به تبلیغ مفاهیم آخرالزمانی می‌پردازد

Posted in مسیحیت

بحث آخر الزمانی در مسیحیت تبشیری زیاد به چشم می‌خورد و اینکه در آینده بسیار نزدیک موعود اتفاق می‌افتد در آغاز سال ۲۰۰۰ سال آخرالزمانی محسوب می‌شد و بعد از اینکه تحقق نیافت سال ۲۰۰۵ به عنوان رجعت مسیح شناخته شد و سپس آن هم تحقق نیافت به سال ۲۰۱۲ تبدیل شد.

 

اسطوره صهیونیسم مسیحی؛ همسویی یهودیت و مسیحیت (3)پایانی

Posted in مسیحیت

تاثیر تبلیغات گسترده دستگاههای ارتباط جمعی امریکا که کاملا در کنترل صهیونیستهاست، مردم امریکا را به زودباورترین مردم جهان تبدیل کرده و بر اثر همین تبلیغات هدایت شده، حادثه 11سپتامبر هم کینه و نفرت مردم امریکا و جهان غرب را علیه اعراب و مسلمانان برانگیخته است

 

اسطوره صهیونیسم مسیحی؛ همسویی یهودیت و مسیحیت (2)

Posted in مسیحیت

صهیونیسم مسیحی، پدیده جدید دینی و سیاسی در مسیحیت بود که برای اولین بار کلیسای انگلیس در اواخر قرن نوزدهم میلادی بوجود آورد. پروتستانهای مقیم آمریکا و انگلیس این جریان نوظهور را «عملی کردن خواسته های مسیح» و «عملی کردن پیش گوییهای انجیل» می دانند.

 

اسطوره صهیونیسم مسیحی؛ همسویی یهودیت و مسیحیت (1)

Posted in مسیحیت

اندیشه اسطوره ای در بین غربیان حتی پس از گذار از قرون وسطا و رسیدن به خردمدرنیته وجود داشت و دارد. از اولین روزهای کشف قاره امریکا کریستف کلمب معتقد بود سفرهای او بخشی از سناریوی هزاره مسیحایی است که به آزادی قدس از دست مسلمانان و بازسازی معبد خواهد انجامید. امروزه نیز نظم نوین جهانی و جهانی سازی همین اندیشه را مطرح می کند.

 

کلیسای انجیلی و آخرالزمان

Posted in مسیحیت

یکی دیگر از مبانی اعتقادی کلیسای انجیلی اعتقاد به حضرت مسیح به عنوان تنها منجی است. این در حالی است که پیروان دیگر فرقه های لیبرال تر پروتستانیسم؛ مانند «پرسبیتریین ها» و «متودیست ها» حضرت مسیح را یکی از راههای نجات می دانند. این امر به ویژه یکی از مبانی اعتقادی مهمی است که باعث گرایش شدید انجیلی ها به دعوت پیروان دیگر ادیان بلکه پیروان دیگر فرقه های مسیحی به کلیسای انجیلی شده است.

 

رسانه، بنیاد گرایی مسیحی و بحران هویت در غرب

Posted in مسیحیت

در منظومه فکری غرب یک دوقطبی خیر و شر وجود دارد که در قطب شر آن اسلام بعنوان یک دال مرکزی قرار دارد که مدلول هایی چون ارهاب و ترور، اضطراب، خشونت و تصلب و... را شامل می شود و  قطب خیر آن جامعه مسیحی غرب است. بنابراین نباید انتظار داشت رسانه های غربی همان گفتمانی را که براي جامعه اسلام و مسلمانان بکار می برند برای مسیحیت نیز بکار برند.

 

مسيحيّت صهيونيستي از نظر تا عمل

Posted in مسیحیت

پروتستانتيسم را مي‏توان به نوعي بازگشت و رجعت مسيحيان به عهد عتيق يا تورات ناميد. نهضت پروتستانتيسم به‏طور مشخّص با مارتين لوتر و آراي اعتقادي جديد او دربارة مسيحيّت آغاز مي‏گردد. لوتر خود پيش از آغاز نهضت پروتستانتيسم تحت تأثير عميق آموزه‏‌هاي فلسفي، تئولوژيك و جهان‏بيني عبراني بوده است. به هنگام تحقيق و پژوهش دربارة لوتر، به عنوان بزرگ‏ترين پيشواي پروتستانتيسم و اينكه او چگونه مجذوب چنين رويكردي گرديد، با علاقة فراوان او به دين يهود و منابع عبراني روبه‌رو مي‏شويم