کسروی گرائی - بخش سوم

Posted in فرقه های انحرافی

بنابر آنچه درباره ي شيوه فكري و هدف اجتماعي كسروي در اظهار نظرات و مكتب تازة مذهبي- اجتماعي او گفته شد و با توجه به آنچه از قول طرفداران او در مهنامه پيمان نقل شد، مي توان چنين نتيجه گيري كرد و افكار و اهداف او را ارزيابي نموده كه: او با تأثر از شيوه اصلاح مذهبي وهابيان كه نيم قرن قبل از او صورت گرفته بود و در حالي كه ذهنش سرشار از انگيزه و حس ناسيوناليستي و تعصب مليت خواهي بود و با در نظر گرفتن مساله سرخوردگي او از روحانيت، ناشي از آن اختلافاتي كه در آغاز با بعضي علماي مذهبي تبريز داشته و از اين جهت رفته رفته با اسلام و عربيت به ضديت برخاسته و نيز با احساس موضوع عقب ماندگي فكري و اجتماعي ملل شرقي در مقابل پيشرفتگي علمي و صنعتي ملل غرب و در نتيجه عملا تحت تاثير تجدد خواهي غربي قرار گرفتن و انگيزه هاي ديگر، افكار تلفيقي خود را ، تحت عنوان«پاكديني» به عقيده خودش براي حل مشكلات اجتماعي و رفع علل عقب ماندگي ، در كتابها، رساله ها ، روزنامه و مجله ها و سخنراني هاي خود ارائه داد  اظهار كرد.

 

 

بررسی تفصیلی عرفان‌های نوظهور در ایران - تحلیل و بررسی دیدگاه اشو

Posted in فرقه های انحرافی

تنها چیزی که از مکتب اشو اثبات می‌شود، عشق است؛ آن هم عشق زمینی و خاکی که در نهایت به شهوت می‌انجامد. همچنین چیز دیگری هم که اثبات می‌شود، خود اشوست. او به صورت مکرر و گسترده دربارة خودش و اهمیت و جایگاه نامش سخن گفته است.

کسروی گرائی - بخش دوم

Posted in فرقه های انحرافی

مجله ي پيمان و روزنامه پرچم

كسروي در اين فراز و نشيب هاي زندگي، در اين سياحتها و مسافرتهاي اجتماعي و عبرت انگيز كه به اطراف كشور مي كنند و از نزديك احوال مردم و اوضاع زندگي آنها را مي بيند، تجربه هايي مياموزد و در افكار او نيز تحول و ديگرگوني ايجاد مي شود .  

بررسی تفصیلی عرفان‌های نوظهور در ایران - اصول تعالیم اشو

Posted in فرقه های انحرافی

اشو پس از نقد علم و تکنولوژی می‌گوید:انسان متمدن همیشه در حال دیوانگی‌ست.زمین اکنون یک دیوانه خانة بزرگ و این خاصیت تمدن و تکنولوژی‌ ست .انسان به دلیل اینکه نمی‌تواند ذهن خود را ببندد،به سوی صنعت و علم روی می‌آورد.

کسروی گرائی - بخش اول

Posted in فرقه های انحرافی

در راستای رسالت دشمن شناسی پايگاه وعده صادق بر آن شد تا سلسله وار به ارائه ی نتیجه تحقیقات در مكاتب و آئين هاي مذهبي- اجتماعي اي  که از حدود يك قرن و نيم پيش به بعد در ايران پديد آمده اند بپردازد و چون مكتب كسروي هم يكي از آنها شمرده مي شود، لازم است كه به عنوان بحث تاريخي، به آن نيز اشاره شود؛ بخصوص كه نوشته هاي كسروي از ادبيات انقلاب مشروطه خواهي ايران شمرده مي شود.

بررسی تفصیلی عرفان‌های نوظهور در ایران - ادعاهای خدایی لی‌هنگجی

Posted in فرقه های انحرافی

لی‌هنگجی معتقد است، همة انسان‌ها قبل از تولد و پا گذاشتن به این جهان با او پیمان بسته‌اند؛ بنابراین شایسته نیست که پیمان خود را بشکنند و اگر چنین کنند، خطرات زیادی متوجه آن‌ها خواهد شد.

بررسی تفصیلی عرفان‌های نوظهور در ایران - فالون دافا

Posted in فرقه های انحرافی

با ادعای اینکه فالون دافا مذهب نیست؛بلکه یک روش تزکیه است و هر کس با هر مذهبی می‌تواند این روش را تمرین کند و تزکیه نماید،به فریب دادن مردم پرداخته‌اند و هم اکنون بیش از صدمیلیون نفر در60کشور جهان آن را تمرین می‌کنند.