بررسی تفصیلی عرفان‌های نوظهور در ایران - پائولو کوئیلو

Posted in فرقه های انحرافی

کوئیلو می‌کوشد با طرح مسئلة سحر و جادو به مصاف با رنج نیازهای معنوی بشر برود. به گمان او، اگر بعد جادو و سحرآمیزی را به زندگی اضافه کنیم، مشکل ارزش و معنای زندگی حل می‌شود و شور و نشاط به زندگی پوچ غم‌زدگان تمدن غرب باز می‌گردد. در این نوشتار، اندیشه‌ها و تعالیم کوئیلو را مطرح و سپس تحلیل و بررسی می‌کنیم.

بررسی تفصیلی عرفان‌های نوظهور در ایران - کریشنا

Posted in فرقه های انحرافی

رهبر طایفه کریشنا در ایران کسی به نام <وارنا کریشنا> است. مریدان او اغلب از قشر جوان هستند. آن‌ها محافل متعددی در طول هفته تشکیل می‌دهند. در محافل آن‌ها ابتدا سازهای هندی نواخته می‌شود و پس از خاموش کردن چراغ‌ها، همگی در یک حلقه مشغول به رقص خاصی می‌شوند.

بررسی تفصیلی عرفان‌های نوظهور در ایران - سای‌ بابا

Posted in فرقه های انحرافی

سای بابا تصوری روشن از خدا ندارد. گاهی قائل به حلول است،گاهی قائل به همه خدایی یا پانته‌ایسم،گاهی خدا را از سنخ روح کیهانی و انرژی می‌داند؛ اما خدایی که قرآن و اسلام در شریعت معرفی کرده است، هیچ کدام از این‌ها نیست.

آزادى، شادى و عشق در معنویت‏هاى نوظهور

Posted in فرقه های انحرافی

دالایى لاما مى‏گوید: "وقتى در مورد شادى در مکتب بودا صحبت مى‏کنیم درک ما از آن محدود به یک وضعیت از احساس مى‏شود. یقیناً بازایستایى (بازایستایى کامل رنج) یک وضعیت حسى نیست. با این وجود مى‏توانیم بگوییم این پدیده عالى‏ترین شکل شادى است."7 اما ممکن است که شادى و آرامش بر اثر تحقق عوامل حقیقى آنها روى دهد.

مدیتیشن حربه ای برای حذف مراقبه اخلاقی است

Posted in فرقه های انحرافی

در میان مدیتیشن‌های یوگا، مراقبه «جاپا» جایگاه ویژه‌ای دارد. جاپا عبارت است از تکرار هر مانترا یا یک نام مقدس، حتی اگر نام یک الهه یا بت باشد.[۵]در یوگا ادعا شده‌ از آن رو که تمرین‌های مشکل «هاتایوگا» برای اکثر انسان‌ها امکان‌پذیر نیست. «جاپا‌یوگا» یا تکرار نام‌های مقدس، ساده‌ترین راه برای رسیدن به روشن‌بینی است. [۶]

ماهانتا در نقش پیامبرى براى اکیست‏ها

Posted in فرقه های انحرافی

در اکنکار عقل تعطیل است؛ماهانتا هم درون انسان را پر کرده و هم نقش پیامبر بیرون را بازى مى‏کند.در صورتى که انسان بالوجدان مى‏داند که عقل دارد و براساس این عقل مى‏تواند،درستى و نادرستى را تشخیص دهد.

هنر فمینیستی؛ سکوی پرتاب یا سقوط

Posted in فرقه های انحرافی

فمینیست‌ها بر آن شدند تا به استناد اسطوره‌های یونانی خود، اصالت فرهنگی زنان را به جهانیان - به ویژه دولتمردان - گوشزد نمایند،‌ به همین دلیل در هنر فمینیستی، تمام ویژگی‌ها، ‌زیبایی‌ها، قهرمانگری‌ها، اساطیر زنانه و تمامی آنچه به نوعی به زنان مربوط می‌شود، انعکاس داده شد و زنان این ویژگی‌های خود را از طریق رمان‌ها، اشعار، نقّاشی‌ها، سینما، مجسمه‌سازی و ... در مرکز توجه قرار دادند

فرقه گرایى و تهدیدهاى امنیت فرهنگى (2)

Posted in فرقه های انحرافی

از دیگر رسوم شیطان پرستى مى توان به زناى با محارم، تجاوز و سوء استفاده جنسى از کودکان در انظار عمومى، عریان شدن در میان جمع همراه با رقص آتش و موسیقى دهشتناک و نیز استفاده از نمادهایى که گاهى صهیونیستى است، اشاره کرد. استفاده از مشروبات الکلى، مواد مخدر و موادى که در زندگى مورد توجه نیستند و اکثراً ناپاک هستند، در شیطان پرستى مباح است.