آیا دنیا در سال 2012 به پایان خواهد رسید؟

Posted in آخرالزمان

چرا 21 دسامبر ، 2012، توسط بسیاری به عنوان روز فاجعه انتخاب شده؟ این موضوع به طور عمده ای ریشه در محاسبات تقویمهای قوم مایای باستان دارد.
مردم مایا در آمریکای مرکزی زندگی می کردند، اوج تمدن آن ها از 250 قبل از میلاد تا 900 میلادی بود. کشیشان مایایی سیستم تقویمی مرتبط با مشاهدات نجومی را ابداع کرده بودند که برخی بر این باورند دقیق تر از تقویمی بوده که امروزه استفاده می کنیم.. این به رغم این واقعیت بود که آن ها تلسکوپ نداشتند، و با استفاده از چشم غیر مسلح به مطالعه آسمان می پرداختند.

 

آخرالزّمان، عصر نبود تعادل

Posted in آخرالزمان

[در روابط جنسی] مردان به مردان اکتفا می‌کنند و زنان به زنان قناعت می‌ورزند. فحشا بسیار گردد به طوری که کار و شغل قرار گیرد و زنا علنی گردد و فساد در همه جا آشکار است و کسی از آن جلوگیری نمی‌کند و مرتکبان آن هم خود را معذور می‌دانند. لهو و لعب آشکار می‌گردد و کسی که از کنار آن می‌گذرد، جلوگیری نمی‌کند یا کسی قادر به جلوگیری از آن نیست. (تباهی اخلاقی و بی‌تعادلی در روابط جنسی)

 

منشأ ایدز؛ گفته‏ ها و ناگفته‏ ها

Posted in آخرالزمان

منشأ بیمارى ایدز، به عنوان یکى از اسرار عالم پزشکى شناخته مى‏شود، اما در سال‏هاى اخیر و به دنبال رد فرضیه‏ هایى که منشأ ویروس این بیمارى هولناک را در بین آفریقائیان و محصول نزدیکى آن‏ها با شامپانزه ‏ها و میمون‏ هاى سبز و یا استفاده از گوشت این جانوران مى‏دانست، نظریه جدیدى مطرح شده که احتمال دخالت ‏ورزى انسان در خلق و گسترش آن را بر مبناى اطلاعات علمى و شواهدى مستدل تقویت مى‏نماید.

 

شوك تكنولوژي

Posted in آخرالزمان

در سال 1902، ايچ جي ولز در دوره جواني خود در مؤسسه سلطنتي لندن در سخنراني «كشف آينده»، پيش‌گام طرح اين موضوع بود. در سال‌هاي پاياني قرن نوزدهم نيز افرادي چون داروين يا برخي زمين‌شناسان به صورت ناپخته به ترسيم شكل‌گيري زمين و زيست كره پرداختند. در آن دوره، پيش‌بيني آينده زمين در انديشه‌هاي ولز كه در آن زمان بسيار بديع و مهيّج بود، به اشكال مختلف در نوشته‌هاي يكي از حاميان داروين يعني ‌هاكسلي تجلّي يافته بود.

 

پژوهشی در موسیقی واثرات آن (2)

Posted in آخرالزمان

درمقابل همة این حرف هایی که زده شد و همة مضرّاتی که برای موسیقی گفته شد عده ای نیزادّعا می کنند که موسیقی در درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد والبتّه امروزه یکی از بحث های مهم، همین بحث درمان، بوسیله موسیقی است که اصطلاحا ًبه آن موسیقی درمانی گفته می شود. و یا گفته می شود که پخش موسیقی در گاو داری ها بر روی شیر دهی گاوها تأثیر داشته و مقدار شیردهی آنان را افزایش داده است و از این قبیل مسائل.

 

پژوهشی در موسیقی واثرات آن (1)

Posted in آخرالزمان

«کسی که چهل روز در خانه اش بربط نوازند و مردمان بر او وارد شوند شیطانی به نام قفندر اعضای خود را به تمام اعضای بدنش مس می نماید ، پس غیرت از آن مرد برداشته می شود تا به حدی که با زنانش اگر فعل قبیحی کنند بدش نمی آید ». با این روایت شاید بتوان به یکی از علل اصلی رواج بد حجابی و فحشا در جامعه پی برد ...

 

ارتباط ميان "مك دونالد " و گرسنگي در جهان

Posted in آخرالزمان

به راستي، چه ارتباطي است ميان "مك دونالد " و گرسنگي در جهان، نابودي جنگل هاي استوايي و سلامت انسان ها؟ درپس لبخند به ظاهر بي غل و غش "رونالد مك دونالد "، دلقك نمادين اين رستوران زنجيره اي، حقيقتي وحشتناك پنهان است: بهره برداري جهاني از انسان ها، حيوانات و طبيعت!

 

بيست نشانه در راه بودن يك بحران غذايي مخوف جهاني

Posted in آخرالزمان

نشانه‌هاي بسياري نسبت به وقوع يك بحران جدّي در زنجيره توليد و عرضه مواد غذايي هشدار مي‌دهند. نشانه‌هايي همچون از بين رفتن خاك مرغوب كشاورزي و ذخاير آب زيرزميني در بسياري از مناطق خشك جهان، افزايش شديد بهاي مواد غذايي در طول يك سال گذشته و مهم‌تر از همه، افزايش فزاينده قيمت نفت كه شايد بحران‌هاي اخير در برخي مناطق نفت‌خيز شمال افريقا و خاورميانه به آن دامن خواهد زد چشم‌انداز تيره‌اي را به ويژه فراروي كشورهاي فقيرتر جهان و كشورهايي همچون امريكا قرار خواهد داد.