زندگي در فرقه مسيحي آخرالزمانيِ «فرزندان خدا»

Posted in آخرالزمان

«فرزندان خدا» نام فرقه‌اي مسيحي است كه در 1968 در امريكا تأسيس شد. رهبر اين فرقه، ديويد برنت كه از يك گروه تبليغ مسيحيت اخراج شده و با كليسا مخالف بود، خود را پيامبر خدا معرفي مي‌كرد و مدعي الهامات و پيشگويي‌هايي بود

برنامه زمانی اوانجلیست ها برای پایان تاریخ!

Posted in آخرالزمان

از جمله برنامه های زمانی (Timeline) برای آخرالزمان، نمونه ای است که جان پرایس[1] در انتهای کتاب خود با نام "پایان آمریکا"[2] و در سال 2013 ارائه کرده است.[3] سیر کامل برنامه زمان بندی پایان جهان از نظر پرایس مطابق ذیل می باشد: (استنادات نویسنده از کتاب مقدس در ذیل آمده است)

ارتباط زمانی رجعت عیسی(ع) با وقوع قیامت

Posted in آخرالزمان

 

با توجه به شواهد قرآنی و روایی حاکی از این که رجعت عیسی(ع) در آستانه قیامت خواهد بود، چه بسا بتوان از دو گزاره یاد شده چنین دریافت که مراد از بقای یهود تا قیامت، در حقیقت همان بقای یهود تا آستانه و نزدیکی قیامت است.

ایمان تمام اهل کتاب به عیسی(ع) در آخرالزمان

Posted in آخرالزمان

از مهم ترین پرسش ها درباره آخرالزمان، مسئله فرجام یهود است. یهودیان و مسیحیان در این باره پاسخ هایی ارائه نموده اند که بعضاً انگیزه های غیرعلمی و مصادره به مطلوب داده ها در آنها مشهود است.


آیا داروینیسم یک ایدئولوژی سوخته است؟؛ طراحی هوشمند یک فرصت یا یک تهدید

Posted in آخرالزمان

چرا ازدواج‌همجنس‌گرایان به رسمیت شناخته می‌شود؟

Posted in آخرالزمان

رسوایی های اخلاقی کلیسای کاتولیک و پروتستان و اظهارات پاپ فرانسیس در خصوص پذیرش رسمی همجنس خواهی شاید آخرین ضربه را به جملگی موانع به رسمیت شناختن آن وارد نمود و ابتدا در اروپا و حالا در ایالات متحده امریکا ازدواج همجنس گرایان قانونی شد.