نقد و بررسی آراء مدعیان مهدویت -بخش 2

Posted in مهدویت و انحرافات

طرف‌داران احمد حسن در توضیح این روایات چنین نوشته‌اند: «امام رضا(ع)  هفتمین فرزند پیامبر(ص)  و امام علی(ع)  است و چهارمین فرزند امام رضا(ع)  امام مهدی(عج)  است. پس پنجمین از هفتمین فرزند، یعنی مهدی که همان یمانی است (انصار امام مهدی، بی‌تا: 46).»

نقد و بررسی آراء مدعیان مهدویت -بخش 1

Posted in مهدویت و انحرافات

فریب و نیرنگ، از جمله شگردهای مروّجان احمد حسن است. این امر در تطبیق روایات بر وی آشکارتر است. یک دسته از روایاتی که مستند طرف‌داران احمد حسن است، روایاتی است که در آن‌ها نام احمد وجود دارد. آنان در این‌باره می‌نویسند:

عقل گرایی زیدیه در انحراف از مهدویت

Posted in مهدویت و انحرافات

از نظر زیدیه آخرین امام که می تواند جهان را پر از عدل و داد کند، همان مهدی موعود است و چون ما پشت سر هر سید حرکت می کنیم پس اگر عبدالملک الحوثی خود را در حد امامت مطرح کند، شاید مهدی موعود باشد.

خواب و رویا و اثبات ادعای دروغین احمد بصری و دیگر مدعیان

Posted in مهدویت و انحرافات

پژوهشگر مهدوی با بیان اینکه مدعیان دروغین مهدویت چون دلایل کافی برای اثبات ادعای خود ندارند، به خواب و رویا متوسل می شوند، گفت: احمد بصری یکی از ادله حقانیت خود را دیدن خواب و رویا دانسته و برای آن دستور العمل دارد.

 

ضرورت‌ دشمن شناسی باورداشت مهدویت در دوران معاصر

Posted in مهدویت و انحرافات

امروزه در برابر انسجام دشمنان علیه باورهای دینی، بیش از هر زمان نیازمند همدلی و اتحاد هستیم. همه باورداران به حضرت مهدی(ع) باید ضمن مقابله با فعالیت‌های دشمنان، هرگز از شیطنت‌ها غفلت نکنند.

 

امام مهدی (عج) و مکذّبین : گروه الف. و

Posted in مهدویت و انحرافات

حدود  ۵٠   سال است كه در تبريز و چند شهرستان ديگر گروهى به رهبرى «الف. و» با تأليف كتاب و سرقت‌هاى علمى از منابع اهل تصوف و عرفان و . . . اقدام به برقرارى جلسات به اصطلاح عرفانى و ايجاد انحراف در جامعه پرداخته‌اند.

مهدویت در واقفیه و موضع‌گیری امام رضا علیه السلام - بخش 2

Posted in مهدویت و انحرافات

فرقه واقفه به سبب پیامد‌های سیاسی و فرهنگی و با انگیزه صرفاً دنیا‌گرایی و پس از شهادت امام کاظم به وجود آمد که با سوء استفاده از اندیشه مهدویت‌گرایی در جامعه شیعی این شبهه را ایجاد نمودند که امام موسی بن جعفر از دنیا نرفته است؛ بلکه او همان امام قائم است.

 

مهدویت در واقفیه و موضع‌گیری امام رضا علیه السلام - بخش 1

Posted in مهدویت و انحرافات

فرقه واقفه به سبب پیامد‌های سیاسی و فرهنگی و با انگیزه صرفاً دنیا‌گرایی و پس از شهادت امام کاظم به وجود آمد که با سوء استفاده از اندیشه مهدویت‌گرایی در جامعه شیعی این شبهه را ایجاد نمودند که امام موسی بن جعفر از دنیا نرفته است؛ بلکه او همان امام قائم است.