تاریخچه‌ای از انجمن حجتیه

Posted in مهدویت و انحرافات

مؤسس انجمن، شیخ محمود ذاکرزاده تولایی، مشهور به حلبی است. وی در مشهد متولد شد. در دوران جوانی جزو خطبا و علمای مشهور و فعالان سیاسی مشهد بوده است. وی در رادیو مشهد به سخنرانی می‌پرداخت. او در اثر تعالیم اساتید خود به اخباریگری گرویده بود.

 

بازخواني پرونده مدعيان مهدويت

Posted in مهدویت و انحرافات

در سال‌هاي اخير، رواج پديده اوهام و خرافه، رونق بازار عرفان‌هاي مجازي و معنويت‌هاي فانتزي، گسترش طريقت‌هاي منهاي شريعت، رشد شبه عرفان‌هاي ژله‌اي با انواع طعم‌ها‌ي شهوت، شهرت و ثروت و گرمي بازار مكاره مدعيان دروغين، به ويژه متمهدين، رشد فزاينده و البته نگران كننده‌اي يافته است.

 

جريان‌شناسي انجمن حجتيه

Posted in مهدویت و انحرافات

نام كامل انجمن حجتيه كه به انجمن ضدبهائيت نيز مشهور بوده، «انجمن خيريه حجتيه مهدويه» است. اين انجمن مقارن با كودتاي آمريكايي 28 مرداد 1332 تأسيس شد. مؤسس اين گروه آقاي شيخ‌محمود ذاكرزادة تولايي است كه به نام شيخ محمود حلبي شناخته شده بود. وي تا پيش از كودتا هر روز برنامه‌هاي سخنراني در راديو مشهد داشت.