نومه کیست؟

نوشته شده توسط milad. Posted in اخبار

متیل بن عباد میگوید: از ابا طفیل شنیدم که میگفت: 

از امیرمؤمنان علی علیه السلام شنیدم که میفرمودند: آشوبی سخت و دشوار بر سر شما سایه میاندازد که از آن فقط مردم نومه نجات پیدا میکنند. عرض شد: اي اباالحسن! نومه چیست؟ حضرت فرمودند: نومه کسی است که مردم نمیدانند در دل او چیست و آنچه که در دل اوست از مردم پوشیده است. 

 

 

غیبت طوسی،فصل هفتم ،ح481

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید