مراتب ایمان از منظر علامه طباطبایی(ره)

نوشته شده توسط مدیر گروه خبر. Posted in اخبار

علامه طباطبایی برای اسلام چهار مرتبه قائل است که در پی هر کدام، مرتبه ای از ایمان پدید می آید.

 چکیده:  

اسلام که به معنای تسلیم در برابر اوامر و نواهی خداوند است دارای درجات و مراتب مختلفی است و چون وجود آدمی به تدریج تحول می یابد، مراتب مختلف اسلام نیز به مرور در آدمی پدید می آید. در مقابل این تسلیم، خداوند آرامش و جمعیت خاطر را به مرور به قلب آدمیان اعطاء می کند و میان آن تسلیم و این آرامش رابطه متقابل وجود دارد، علامه طباطبایی برای اسلام چهار مرتبه قائل است که در پی هر کدام، مرتبه ای از ایمان پدید می آید. بنابراین حیات مادی و معنوی آدمی دارای درجات و مراتبی است و وظیفه صاحب هر مرتبه ارتقاء مرتبه خود به کمک صاحبان مرتبه بالاتر و لطف و مراقبت نسبت به صاحب مرتبه پایین تر است تا وی نیز به مدارج بالاتر نائل شود. بنابراین مسلمانان در فهم حقایق دینی و تحقق آن حقایق در خود مراتب و درجاتی دارند و اصل در رابطه اهل اسلام گفتگو، مفاهمه و همکاری و همیاری است.

واژه‌های کلیدی: علامه طباطبایی، مراتب اسلام، مراتب ایمان، قلب، اندیشه، عمل

نویسنده:

دکتر عزیزالله افشار کرمانی: دانشیار گروه فلسفه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

پژوهش نامه قرآن و حدیث - دوره 0، شماره 18، بهار و تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  


منبع:فارس

Tags: اسلام ایمان علامه طباطبایی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید