عبادت؛ شاه بیت سبک زندگی منتظرانه/کیفیت انتظار در ماه مبارک رمضان

Posted in اخبار مهدویت

 

 

خبرگزاری شبستان، گروه مهدویت و غدیر: ماه مبارک رمضان به دلیل استعدادها و ظرفیت هایش، ظرف زمانی مطلوبی برای تمرین و نهادینه کردن سبک زندگی منتظرانه در افکار، گفتار و رفتار است، البته این مهم راهکارهایی را می طلبد که بدون آنها نمی توان به آن هدف غایی رسید.

از این رو، در سلسله گفت وگوهایی با یک کارشناس مهدوی راه های دستیابی به سبک زندگی منتظرانه از شاهراه ماه مبارک رمضان را بررسی کرده ایم که در ادامه بخش نخست آن تقدیم حضورتان می شود:

 

حجت الاسلام والمسلمین «حسن ملایی» در تشریح ویژگی ها و ظرفیت ماه مبارک رمضان برای دستیابی و عملی کردن سبک زندگی منتظرانه، اظهار کرد:  اگرچه سبک عبادی منتظران در همه فصول و ماه ها کاربرد دارد اما در برخی ایام و ماه ها که اوج آن در ماه مبارک رمضان است، جلوه هایی ویژه می یابد.

 

مدیر گروه اخلاق مرکز تخصصی مهدویت با بیان اینکه برای بررسی این جلوه ها باید به سه کلیدواژه عبادت، سبک زندگی و انتظار توجه داشت، گفت: در مفهوم شناسی عبادت باید توجه داشت «عبادت» یعنی خضوع و تسلیم، چنان که قرآن کریم می فرماید همه موجودات در مقابل خدای متعال خضوع دارند: این معنایی گسترده دارد که اگر بخواهیم کمی محدودتر بررسی اش کنیم، اعتقاد به اولوهیت خدا را شامل می شود.

 

وی اضافه کرد: عبودیت برای انسان معنایی خاص تر دارد چون با اختیار همراه است، لذا علاوه بر این بعد تکوینی، در بُعد تشریعی هم انسان باید این خضوع را در مقابل خدای خالق و مالک جهان و مدبر هستی و فیاض داشته باشد.

 

حجت الاسلام ملایی در تشریح عبادت در معنای اصطلاحی آن، بیان کرد: عبادتِ اصطلاحی به مناسک و رفتارهای تعبدیِ تعیین شده توسط شرع مقدس به قصد قربت گفته می شود و سبک زندگی عبارت است از: مجموعه رفتارهای نسبتاً پایدار که شخص طبق باورها در زندگی پیاده می کند؛ اما بخش مهم از این سبک زندگی به ویژه برای مومنان و متدینان در ارتباط با خدا تعریف می شود.

 

وی به تشریح معنای انتظار پرداخت و افزود: انتظار فرج به معنای چشم به راهی صرف نیست، چنان که درباره انتظار تعابیر بلندی به کار برده شده مثل حدیث نبوی(ص) که فرمودند: «افضل اعمال امتى، انتظار الفرج» یا «افضل الجهاد امتی انتظار الفرج». در چرایی ارتباط و اتصال انتظار به عبودیت باید گفت در حدیث است که انتظار فرج بالاترین عبادات است.

 

حجت الاسلام ملایی تاکید کرد: اگر بخواهیم سبک زندگی عبادیِ منتظران را بررسی کنیم از همین نکات درمی یابیم که با دو رویکرد در بحث های عبادی سبک زندگی منتظرانه مواجه هستیم: نخست معنای عام یعنی هر خضوع مقابل خدا به نیت قرب و برای عمل به آنچه خدا خواسته است. لذا می توان سبک زندگی منتظرانه را از این منظر به عبادت در معنای عام تعبیر کنیم که با این رویکرد کل سبک زندگی منتظرانه عبادت است.

 

این کارشناس مهدوی ادامه داد: با این دید در سبک زندگی منتظرانه دیگر الگوی رفتاری منتظر با خدا مدنظر نیست بلکه ارتباط او با دیگران، خود، طبیعت، خانواده و ... را هم شامل می شود به عبارت بهتر، همه سبک زندگی منتظرانه، عبادت است.

 

وی در تشریح رویکرد دوم بحث های عبادی سبک زندگی منتظرانه، ابراز کرد: رویکرد دیگر آنکه ما از معنای عام عبادت به معنای خاص اش برسیم، یعنی رفتارهای تعبدی خاص مثل دعا، و مناجات را معنا کنیم، در این صورت پرونده و رویکرد جدیدی در سبک زندگی منتظرانه باز می شود و آن اینکه در رفتارشناسی منتظرانه بخشی از رفتارهای یک منتظر امام عصر(عج) باید در قالب مناسک بروز و ظهور یابد.

 

حجت الاسلام ملایی در پایان این بخش از سخنان خود، خاطرنشان کرد: از این مقدمه عام می توان برای دیگر ایام هفته، ماه و سال و نیز برای ماه های ویژه که در راس آنها ماه مبارک رمضان قرار دارد، استفاده کرد.