امام عصر(ع) فریادرس هر کسی که از او دادخواهی کند

Posted in اخبار مهدویت

 

شبستان: وظیفه هر کسی آن است که در امور خود جز به امام زمانش پناه نبرد و هرگاه این کار را ترک گوید، بر او گرافتاری ها و محنت ها وارد شود، از ملامت شدگان زیانکار است.

 

 "مکیال المکارم فى فوائد الدعاء للقائم" یکى از کتاب هاى ارزشمند شیعه، نوشته آیت‏اللّه‏ سیدمحمدتقى موسوى اصفهانى(1348 ـ 1301ق) است که به قصد اداء حق حضرت بقیة‏اللّه(عج) که حقش بر گردن ما افزون‏تر از همه مردم است، احسانش بیشتر و بهتر از همه شامل حال خلق مى‏شود و نعمت ها و منت ها بر ما دارد، به رشته تحریر درآمده است.
اصل کتاب به زبان عربى است و مؤلف در مقدمه مى‏نویسد:
"چون ما نمى‏توانیم حقوق آن حضرت(ع) را ادا نماییم و شکر وجود و فیوضاتش را آن طور که شایسته است، بجا آوریم بر ما واجب است آن مقدار از اداى حقوق آن حضرت را که از دستمان ساخته است، انجام دهیم. . . بهترین امور در زمان غیبت آن حضرت(عج)، انتظار فرج آن بزرگوار و دعا براى تعجیل فرج او و اهتمام به آنچه مایه خشنودى آن جناب و مقرب شدن در آستان اوست، مى‏باشد."


دادخواهی و توجه نمودن و عرض حاجت بر آن حضرت
که آن جناب فریادرس خلق است چنانکه در زیارتی که از حضرتش روایت گردیده آمده است، و دادرس کسی است که از او دادخواهی کند و در بحار روایت شده است که آن حضرت حصار محکم امت و فریادرس هر بیچاره و پناه گریختگان و نجات دهنده بیمناکان و نگهبان مصونیت خواهان است.
می توان گفت: وظیفه رعیت آن است که در مهمات و جهت دفع دشمنانشان در هر زمان به رئیس خود مراجعه می کنند همچنان که همواره این عادت و شیوه اهل ولایت و عرفان بوده است که شکوه ها و حوائج خود را بر امامان خود عرضه می نموده اند و اینکه از جمله فواید وجود امام و وظایف و شیوه ها و مناصب او کمک کردن به بیچارگان و دادرسی پناهندگان است.
از این روی می توان گفت: هر گاه در مهمات و حوائجمان روی آوردن به صاحب و مولایمان را ترک گوییم از ذلت و خواری در امان نخواهیم بود چون وظیفه خود را که خدای تعالی ما را به آن امر فرموده ترک کرده ایم. پس وظیفه هر کسی آن است که در امور خود جز به امام زمانش پناه نبرد و هر گاه این کار را ترک گوید بر او گرافتاری ها و محنت ها وارد گردد از ملامت شدگان زیانکار است.
و نیز دستور یافته ایم که از درب ها به خانه ها در آییم و خداوند امام و حجت را در هر زمان باب خود قرار داده که از آن در آیند و مامور شده ایم که به وسیله امام به درگاه خدا تضرع کنیم.
بنابراین حضور و غیبت امام با هم تفاوتی ندارند زیرا که او دارای بینایی و شنوایی کامل است و هیچ چیز از احوال مردم بر امام پوشیده نیست چنانکه در روایات متواتر معنوی تصریح گردیده بلکه این مطلب نزد ما از امور قطعی است و دیوارها و کوه ها و پرده ها بین امام و کسی از مخلوق حایل و مانع نمی باشد.
بدان که استغاثه و عرض حاجت به آن حضرت به زبان خاص و چگونگی معین و وقت مخصوصی مقید نیست بلکه مهم است: اصلاح دل و توجه کامل و توبه از گناهان و یقین ثابت و اعتقاد راسخ می باشد ولی برای استغاثه و عرضه کردن حاجت چگونگی ها و دعا ها و رقعه هایی وارد شده که شایسته است به انضمام آنچه یاد کردیم به کار گرفته شوند تا در تقرب به آن حضرت و محبوب شدن نزد او موثرتر گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید