آخر چرا اي دلربا خود را تو ننمايي چرا

Posted in اشعار مهدوی


آخر چرا اي دلربا خود را تو ننمايي چرا
بر جمع مشتاقان خود آخر نمي آيي چرا

از ما تو پنهاني چرا فارغ ز ياراني چرا
در غربتستاني چرا بي يار و تنهايي چرا

آخر نگفتي از چه شد غربت نصيبت از که شد
غيبت نصيب شيعه شد بيگانه از مايي چرا

اي يوسف زهراي ما بهر خدا آخر بيا
اي مهربان خوش لقا بر ما نه پيدايي چرا

جان جهان آخر بيا بر عاشقانت لب گشا
بر عاشقان آشنا چيزي نفرمايي چرا

آخر بگو کي ميرسي آيا به فريادم رسي
مردم ز درد بي کسي آقا نمي آيي چرا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید