آخر تو خواهي آمد روزي به جمع ياران

Posted in اشعار مهدوی

آخر تو خواهي آمد روزي به جمع ياران
آخر رسد به پايان شبهاي بيقراران

روزي تو مي نمايي رخ را به دلربايي
روزي رسد که آيي بر ما در انتظاران

آخر تو روزگاري آيي و رخ برآري
آخر قدم گذاري بر دور روزگاران

روزي شود که آيي مشکل ز ما گشايي
آخر دهي شفايي بر داغ غمگساران

آخر کني نمايان آن آفتاب رخشان
آخر کني پريشان بازار گلعذاران

آيي و شام هجران با تو رسد به پايان
با تو رسد به دوران فصل خوش بهاران

آخر رسد ظهورت آن نعمت حضورت
در انتظار نورت ماييم اميدواران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید